Pytania o niepodległość…

Rozmowa z byłym uczniem, pochodząca sprzed 8 lat odbyła się na Facebooku pod zdjęciem, które zamieszczam w tytule. Tłem była pieśń Leszka Wojtowicza pod tytułem „Moja litania” Link Postowi dałem wstęp z tej litanii właśnie:
Nie pragnę wcale, byś była wielka
zbrojna po zęby od morza do morza…
Po chwili zaczęła się interesująca dyskusja, którą właśnie dzisiaj przypomniał mi Facebook. Przeczytałem i zdębiałem. Jaki ja wtedy mądry byłem… -Pomyślałem. Przeczytajcie zresztą sami i ewentualnie dzisiaj, po doświadczeniach ostatniego miesiąca zabierzcie głos. Zapraszam…
– Mateusz – No niestety w UE nie ma niezależności, mówiąc Unii TAK powiedzieliśmy NIE naszej suwerenności 🙁
– Czesław – Tak rozumiana niezależność nosi nazwę autarkii
– Mateusz – No bo w takiej pseudo niezależności polski Sejm nie może uchwalić nic co jest nie zgodne z prawem UE, co jest ewidentnym narzuceniem obcego porządku prawnego, ale to tylko jeden z przykładów których można przytaczac wiele.
– Czesław – Mateusz, wskaż mi kraj niezależny od nikogo
– Mateusz – Ostatnie wydarzenia pokazują, że takim krajem jest choćby Rosja, bo nic sobie nie robi z tego co mówi zachód, ale może to nie najlepszy przykład, ale faktycznie jest to kraj politycznie niezależny od nikogo, bo nikt nie ingeruje w prawodawstwo i politykę wewnętrzną tego kraju.
– Czesław – To nie jest dobry przykład. Jeśli Unia znajdzie sobie inne niż rosyjskie źródła zaopatrzenia w gaz i ropę to co będzie z ich niezależnością ekonomiczną? Rosja zgłosiła zamiar tworzenia Unii Azjatyckiej . Jak myślisz w jakim celu to chce zrobić? Kraj niepodległy zabiera innym niepodległość ? To nie tak się mierzy
– Mateusz – To w takim razie czym się to mierzy?
– Czesław – Przemku, poezja służy wielu sprawom. Ten piękny wiersz kiedyś zagrzewał do walki, a dzisiaj??? Tobie dedykuję obiegowe dzieło satyryka.
– Czesław – Mateusz, to bardzo złożony temat. Luknij jednak na ten fragment prawa międzynarodowego tyczący suwerenności i odpowiedz sobie, czy Rosja spełnia te kryteria”: Uchwalona w 1970 roku Deklaracja zasad prawa międzynarodowego stwierdzała, że wszystkie państwa korzystają z suwerennej równości, która obejmuje takie elementy jak:
a) państwa są równe wobec prawa
b) Każdemu państwu przysługują prawa wynikające z pełnej suwerenności
c) Każde państwo ma obowiązek szanować podmiotowość innych państw
d) Integralność terytorialna i niepodległość polityczna państwa są nietykalne
e) Każde państwo ma prawo swobodnie wybrać i rozwijać swój system polityczny, społeczny, gospodarczy i kulturalny
f) Każde państwo ma obowiązek stosować się w pełni i w dobrej wierze do swoich zobowiązań międzynarodowych i pokojowo współżyć z innymi państwami.
– Mateusz – Żeby tak było jak jest napisane, to by było pięknie
– Czesław – Ano właśnie. Inne mocarstwa też nie są lepsze. Organizacje międzynarodowe też nie spełniają swoich statutowych zadań. Rada Stała ONZ z Rosją, Chinami i USA też jest karykaturą wobec swojej powinności. To tylko politycy potrafią nawoływać do niemożliwego byle tylko ich wybrać. Później już nie są tak wojowniczy. Przyszłość jest przed szerzącymi pokój, a nie wojnę
– Mateusz – No to jeśli nasz rząd nie przestanie „szczekać” w sprawie Ukrainy, to może Polsce napytać biedy niestety.
– Czesław – Popatrz jeszcze raz na te punkciki prawa międzynarodowego. Jeśli chcemy być niepodlegli, to mamy milczeć, gdy sąsiadowi odbierają niepodległość na oczach świata? Następni w kolejce możemy już być my.
Na tym rozmowa się urwała, ale dzisiaj możemy ją wznowić
Jest się nad czym zastanowić…