Roztropność i przezorność

Przeczytałem dzisiaj rozważania popularnego w mediach społecznościowych zakonnika, który omawiając przesłanie płynące z „Kazania na górze” dużo miejsca poświęcił przezorności i roztropności.
Ja też pisałem o tym przed 10 laty jednak za kanwę opowieści przyjąłem zupełnie inny przykład z tzw. życia.
Myślę, że to się uzupełnia.
Zapraszam

Tatulowe opowieści

   Roztropność to cnota moralna, która wyraża się umiejętnością dobierania właściwych środków prowadzących do celu. Jest zasadą doskonalenia postępowania człowieka. Człowiek roztropny korzysta z rozumu, który powinien dostarczać elementów osądu czy też kryteriów oceny. Potrafi też zasięgnąć rady u innych – czytamy w Wikipedii.
 Przezorność to zdolność przewidywania, zapobiegliwość, a również to wszystko, co mieści się pod synonimami słowa przezorność, czyli także: ostrożność, rozsądek, rozwaga,  mądrość,  odpowiedzialność, dalekowzroczność ,oględność.

View original post 877 słów więcej