Nauczycielskie święto A.D.2019


Już 8 lat minęło odkąd odszedłem na emeryturę. Zdążyłem już przywyknąć do życia w nowej roli i według nowego rozkładu zajęć. Nie muszę już wszystkiego dostosowywać do rozkładów lekcji obowiązujących w dwóch szkołach, w których pracowałem, co nie było łatwym zadaniem. Mam świadomość tego, że po reformie oświaty bardzo wielu nauczycieli, nie z własnej woli musi tego doświadczać. O ile rozkłady lekcji po mniejszych lub większych zabiegach udawało się jakoś skorelować, to rady, szkolenia, klasyfikacja semestralna i roczna stawała się często nie lada wyzwaniem. Dlatego w spotkaniach z byłymi kolegami w zawodzie pytam o to jak obeszła się z nimi reforma i jak sobie obecnie radzą, zwłaszcza w obliczu dość częstej konieczności uzupełniania etatu w innych szkołach.
Z tego co wiem, sytuacja nauczycieli stała się mało komfortowa. Walka o podwyżkę wynagrodzeń w realiach szkół, w których istnieją dwa związki zawodowe o różnym podejściu do tzw. interesu nauczyciela jest sporym wyzwaniem. Ci protestują, a tamci chcą pracować, podczas gdy dyrekcje próbują realizować zadania szkoły licząc się z wolą jednych i drugich. Dyrektorzy przestają być kolegami i siłą rzeczy stają się faktycznymi pracodawcami biorącymi pod uwagę jak w danej sytuacji postępuje pracownik.
Nie zazdroszczę nauczycielom warunków wynikających z czasu, w jakim przyszło im pracować. Nie tylko dla chleba przecież, ale i z powołania.
W takich jednak warunkach przyszło nam świętować kolejny Dzień Edukacji Narodowej. Mnie, jeszcze tym razem się udało. Otrzymałem zaproszenie na uroczystość obchodów DEN w mieście, gdzie realizowałem etat w zespole szkół ekonomicznych. Druga szkoła gdzie parę lat pracowałem na pół etatu, konsekwentnie nie zaprasza byłych pracowników na takie uroczystości. Było tak jak się spodziewałem. Tradycyjne przemówienie podkreślające znaczenie zawodu nauczyciela, okolicznościowe życzenia, odznaczenia państwowe i resortowe dla najlepszych z tradycyjną już czerwoną różą, skromna cześć rozrywkowa i poczęstunek. Najważniejsza, przynajmniej dla mnie, była część nieoficjalna, bo to pogadać można, wymienić się poglądami i spostrzeżeniami, wymienić uśmiechy, uprzejmości. Miałem też miłe spotkania z byłymi uczennicami, które posługiwały tam jako pracownice świadczące usługi cateringowe. Niektóre z nich kończyły szkołę ponad 20 lat temu i o dziwo pamiętają i to z dobrej strony.
Gdy nadszedł właściwy Dzień Nauczyciela Facebook przypomniał mi życzenia składane mi przed laty przez moich znajomych jak i te, które ja składałem koleżankom i kolegom w zawodzie. Udostępniłem je ponownie, bo życzeń nigdy dosyć, przynajmniej w tym jedynym dniu w roku.
Kochani nauczyciele, oby Wam się, bo jak Wam się, to i nam się…
A w pracy spokoju i spełnionej radości…
Niezliczonych przejawów uczniowskiej wdzięczność.
No i niech zawsze uśmiech na obliczu Waszym gości.