Independence Day – 4th of July w moim oglądzie

Po upływie dziesięciu lat od opisanych przeżyć i przemyśleń warto przypomnieć dawnym czytelnikom oraz zapoznać nowych ze sposobem organizowania Dnia Niepodległości w kraju imigrantów jakim są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

Tatulowe opowieści

View original post