Dzień Wszystkich Zmarłych

Łącząc nazwy dwóch następujących po sobie listopadowych dni wypada przeżywane święto zmarłych nazwać tak, jak w moim tytule. Mimo ponawianych co roku, a wielce uświadamiających wypowiedzi przedstawicieli kościoła Polacy jednak trwają przy swoim, praktycznym pojmowaniu święta zmarłych i wszystko co przewidywali przedsięwziąć z okazji tego święta robią w dniu 1 listopada, czyli w dniu Wszystkich Świętych. Czytaj dalej