Franciszkowie wszystkich krajów łączcie się….

Ryzykowny tytuł, przyznaję, ale postaram się uzasadnić  tezę, która miała kiedyś wielkie społeczne znaczenie, albowiem miała łączyć proletariuszy – ludzi biednych w walce o swoje prawa z bogatymi kapitalistami. Wszyscy wiemy jak się ten eksperyment społeczny zakończył. Świat wrócił do swoich tradycyjnych podziałów, a  przepaść pomiędzy tymi dwoma grupami społecznymi biedni – bogaci  jeszcze bardziej się pogłębiła. Zaprzestano powszechnego używania słowa proletariat ale wymyślono szereg innych jak np. prekariat. Czytaj dalej