Kolejna, ósma już rocznica „Tatulowych opowieści”

Myszka blogowa
Od paru lat, w początkach lipca przypominam historię powstania mojego bloga czyniąc różne podsumowania i snując refleksje na ten temat. W tych samych dniach Facebook przypomina mi tytuły udostępnianych rocznicowych postów. Jest to zawsze okazją do sprowokowania czytelników do wypowiedzi na ten temat, a dla mnie do zapoznania się z opiniami na temat fenomenu społecznego jakim jest prowadzenie blogów. Sam też formułuję takie opinie i szukam w sobie przekonujących wyjaśnień dlaczego to robię i : – Co z tego mam – jak to w pytaniu  najczęściej formułowanym wobec mnie przez znajomych  i krewnych. Czytaj dalej