Wychowanie do wartości

Dzisiejsza niedziela inauguruje trzeci już w kościele katolickim Tydzień wychowania (15 do 21 września) realizowany pod hasłem: Wychowanie do wartości. Konferencja Episkopatu Polski skierowała w tej sprawie list do wiernych odczytywany w kościołach w dniu 1 września br.. http://www.diecezja.radom.pl/episkopatu-polski/2659-list-kep-3tw
Czytamy w nim m.in.:    Niech to będzie czas wspólnej refleksji, a zwłaszcza wspólnotowej modlitwy o ducha mądrego wychowania w polskich domach i w polskiej szkole. Po uświadomieniu sobie, że wszyscy powinniśmy wychowywać oraz że istotną rolę w wychowaniu odgrywa rodzina, w tym roku pragniemy zwrócić naszą uwagę na konieczność wychowania do wartości. Nie chodzi jednak o jakiekolwiek wartości, ale o te, które są istotne dla rozwoju człowieka, dla jego życia w duchu chrześcijańskim i życia zgodnego z wiarą. Znakiem dzisiejszych czasów jest bowiem zanik przejrzystej hierarchii wartości i upadek autorytetów, których życie weryfikowałoby wyznawane wartości oraz ich hierarchię. Zauważmy, że brak wychowania do podstawowych wartości często prowadzi do utraty sensu i celu życia, do wygodnictwa życiowego, a nawet relatywizmu moralnego… Po dużej porcji treści dotyczącej chrześcijańskiego wzorca wychowania (co jest naturalne)znajdujemy bardziej ścisłe określenia owych wartości, do których wszyscy powinniśmy dążyć. Brzmi to następująco:
… Życie pokazuje, że obecnie wychowanie skierowane jest przede wszystkim na wartości praktyczne, materialne i sprawiające przyjemność. Wydaje się, że problemem jest również brak zgodności między wartościami deklarowanymi i rzeczywiście przekazywanymi, co wywołuje dezorientację wśród dzieci i młodzieży. Sytuacja taka prowadzi z kolei do wzrostu nieufności, poczucia uczestnictwa w grze pozorów, a w rezultacie do cynizmu i agresji wobec wszelkich przekazów związanych z wartościami. Dotyczy to w pierwszym rzędzie rodziny i szkoły, wobec których oczekiwania są przecież największe, a rozczarowania najbardziej bolesne. Wśród wartości niezbędnych w życiu chrześcijanina trzeba wskazać – obok pokory – na związane z nią: łagodność, dobroć, cierpliwość, gotowość do wybaczania, wierność, uprzejmość, opanowanie (por. Ga 5,22-24 i Kol 3,12-14). Są one dziś szczególnie zagrożone wszechobecną agresją, brutalnością słów i zachowań, a także bezwzględną walką o własne korzyści, obojętnością na sytuację słabszych, powszechną nieufnością, a nawet wzajemną nienawiścią. Taka sytuacja wymaga od wszystkich środowisk wychowawczych ogromnego wysiłku wychowywania do wartości i postaw chroniących relacje międzyludzkie… (podkreślenie moje).
Zacząłem szukać innych specyfikacji wartości wychowawczych, aby porównać je z tymi cytowanymi powyżej. Dużo tego znalazłem. Nic w tym dziwnego, bo jest to kluczowe zagadnienie, a zatem i główne zadanie wychowawcze we wszystkich krajach, czy systemach społeczno-politycznych świata. Polecam zatem porównanie postulowanych przez kościół wartości także do tego oto źródła: http://www.tevizja.pl/jak-ksztalcimy/pokaz/id/8
Spójność wychowania w szkole i w rodzinie – system 12 wartości
W całym roku szkolnym promujemy 12 uniwersalnych wartości: 1) uczciwość, 2) odwaga, 3) odpowiedzialność i potencjał, 4) dyscyplina i umiar, 5) pokojowe nastawienie, 6) wierność i czystość, 7) szacunek, 8) miłość, 9) życzliwość, 10) lojalność i rzetelność, 11) altruizm i wrażliwość, 12) sprawiedliwość i współczucie.
…Dzięki takiemu podejściu możliwe staje się zachowanie spójności pomiędzy szkołą a rodzicami, którzy w wychowaniu moralnym dzieci odgrywają zawsze najważniejszą rolę.
Program ten jest prowadzony w oparciu o aktywność rodziców oraz nauczycieli, którzy swoją postawą i przykładem uczą dostrzegania właściwych wzorców. Szkoła jest miejscem, w którym nie brakuje okazji, żeby w oparciu o wydarzenia znane uczniom z własnego doświadczenia uczyć wartości moralnych. Pożądane zachowania uczniów są promowane i nagradzane (dyplomy, wyróżnienia) w trakcie cyklicznych spotkań podsumowujących.
Promowanie dotyczy pożądanych wartości jak: CZŁOWIEK- JEGO ŻYCIE I GODNOŚĆ, RODZINA, AKCEPTACJA INNYCH, AKCEPTACJA SIEBIE, POKÓJ, WOLNOŚĆ, PIĘKNO, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, SPRAWIEDLIWOŚĆ, DOBRO, MIŁOŚĆ, PRZYJAŹŃ, PRAWDA, PRACOWITOŚĆ.

Przedstawię jeszcze jedno źródło, w którym autorka Ewa Ukleja, pedagog szkolny, właściciel Centrum Edukacyjnego SENSUS postanowiła wesprzeć  temat wartości swoimi uwagami realizacyjnymi: http://www.uczdziecko.pl/niemowle/artykuly/artykul/zobacz/przekarz-dziecku-swoje-wartosci.html
„Gdy spotykam dziecko, budzi ono we mnie dwa uczucia: Czułości do tego, kim ono jest, oraz szacunek do tego, kim może zostać w przyszłości.” – Ludwik Pasteur
System wartości człowieka budowany jest przez rodziców, rodzinę, nauczycieli, kolegów czy środowisko. Możemy wyróżnić wartości moralne, ekonomiczne, estetyczne, poznawcze, prawne, czy religijne.
Jednym z celów wychowania jest stworzenie systemu wartości, który stanowi fundament życia człowieka. Każdy z nas z dzieciństwa wynosi bagaż składający się z przekazanych nam przez rodziców wartości, wzorców zachowań, nawyków, przekonań, poglądów, norm społecznych czy zapatrywań na świat….
Jak przekazać wartości dzieciom?
Przekazanie wartości powinno odbywać się w rodzinnej, pełnej miłości atmosferze. Wychowanie w demokratycznym duchu przyniesie o wiele więcej korzyści, niż stosowanie przymusu czy ostrej dyscypliny.  Nasze dziecko rodząc się nie ma zakodowanego regulaminu, który uczy go moralnego postępowania. To rodzice przekazują mu wzorce zachowań w różnych sytuacjach życiowych. Mama i tata tłumaczą dziecku, które zachowania ich zdaniem są dobre, a które złe i dlaczego. Jak należy postępować, żeby nie krzywdzić innych i siebie samego.

Ale najważniejszym sposobem trwałego przekazania dzieciom wartości jest własny przykład. Dziecko uczy się przede wszystkim przez naśladowanie. Obserwuje postępowanie mamy i taty, słucha co mówią, patrzy jak reagują. Dzieci przejmują hierarchię wartości od rodziców, którzy są dla nich najważniejszym przykładem. Dzieci kierują się nie tym, co rodzice mówią, ale tym jak postępują. Najważniejsza zasada: To co mówimy musi być spójne z tym co robimy. Słowo to tylko informacja, ale żeby mogło nabrać znaczenia, musi być powiązane z doświadczeniem. Rodzic, który wpaja (w mowie) dziecku wspaniałą wartość, jaka jest uczciwość, a jednocześnie jedzie z dzieckiem autobusem „na gapę” (bo przecież to tylko dwa przystanki), niech nie dziwi się, jak jego potomek również tak będzie pojmował uczciwość.
Dla dopełnienia obrazu jeszcze raz zacytuję fragment listu biskupów:
…Wychowanie do wartości rozpoczyna się w rodzinie. Ceńmy zatem czas wspólnych rodzinnych spotkań, rozmów, posiłku, wspólnego wypoczywania. Codzienne bycie razem uczy bowiem wzajemnego zrozumienia, zaufania, ofiarnej miłości i prawdziwej przyjaźni. Wspólne przebywanie kształtuje ponadto postawę służby i dobroci gotowej na dzielenie się radością, a jednocześnie odpornej na trudne problemy i emocje. W rodzinie powinniśmy uczyć się zwracaniu do siebie z miłością, szacunkiem i serdecznością.
Zniecierpliwionych przydługimi cytatami bardzo przepraszam. Już spieszę z wyjaśnieniem przyczyny takiego podejścia do tematu. Chyba wszyscy zgadzamy się z tym, że słuszność zawołania „Takie będą Rzeczpospolite jak jej młodzieży chowanie” jest ponadczasowa. Stan istniejący owego „młodzieży chowania” mało kogo zadowala, a i wejrzenie w przyszłość budzi bardzo poważne obawy dla nas samych jako rodzin dzisiejszej młodzieży, czy dla całego społeczeństwa. Triada wychowawcza jaką od zawsze stanowi Rodzina – Szkoła – Kościół jest wysoce niewydolna i mało skuteczna. Do tego bardzo skłócona jeśli chodzi o wpływ na ostateczny wynik wspólnych zabiegów wychowawczych. Szans na porozumienie i współdziałanie jakoś nie widać, a skutki bezhołowia niestety widać na wielu frontach.Dla przykładu jeszcze jeden link: http://wiadomosci.onet.pl/kraj/ekspert-30-40-proc-polskich-gimnazjalistow-w-wieku-15-lat-upija-sie/6930g
…Przyczyną tego jest nie tylko moda, która dociera z Zachodu, ale również to, że niezwykle szybko liberalizuje się nasz stosunek do życia i do szukania przyjemności. Lekceważymy wartości, relatywizujemy wszystko – nie tylko normy społeczne, ale też rodzinne. Myślę, że jest to także pochodną kryzysu rodziny, który obserwujemy na przestrzeni ostatnich lat – ocenił prof. Wojnar specjalista psychiatrii pełniący funkcję prezydenta 14. kongresu Europejskiego Towarzystwa Badań Biomedycznych nad Alkoholizmem (ESBRA), który w dniach 8-11 września po raz pierwszy w historii odbywa się w Polsce, w Warszawie. W wydarzeniu udział bierze 550 delegatów z 35 krajów, ze wszystkich kontynentów.
Dodajmy do tego obrazu wskaźniki uzależnień od narkotyków, od wspomagaczy (podobno trzecie miejsce w Europie i ponad 10 proc. populacji młodych) liczbę chorób psychicznych trapiących młodzież, liczbę wykroczeń przeciw prawu, a potwierdzimy potrzebę pilnego podjęcia jakiegoś rozsądnego rozwiązania, czyli ustalenia swoistego  modus vivendi w sprawach wychowania, co mogłoby przynieść wiele dobra dla nas wszystkich.

 

 

 

17 uwag do wpisu “Wychowanie do wartości

 1. ~Piotr Opolski pisze:

  Charakterystyczną sprawą jest w tym to, że wszyscy lubią sie wymądrzać, polać wszystko smrodkiem dydaktycznym i kreować się na odkrywce idei o których tylko on lub dana grupa ludzi wie. Tymczasem młodzież jest kalką nas samych. Nie widzę żadnego powodu aby nasze, dorosłe chamstwo nie miało być powielane. Nie widzę aby nasze dorosła „uczciwość” miała nie być powielana przed młodsze pokolenia.
  Przepraszam ale może teraz uraże Twoją pedagoczna duszę ale uważam że najlepsza częścią ciała do nauki i dobrego wychowania jest ….dupa.
  Być może imperium nad którym nigdy nie zachodziło słońce utrzymałó się dlatego tak długo, że kara chłosty dopiero stosunkowo niedawnio została zniesiona. Na bardzo modną ostatnio chorobę tzn. ADHD jest bardzo dobre lekarstwo – tatowy pasek.
  Pamiętam z mojej młodości jak kiedyś się porozdokazywałem to dwukrotne potraktowanie mnie milicyjna pałeczką zmieniło mój „światopogląd”.
  Do brzegu i tak na marginesie. W czasie przemian ustrojowym czyli remontu naszego domu zamiast narzucić nie tylko młodzieży wyższą dyscyplinę społeczną, odpuszczono sobie o rozleśmy się jak typowy cygański bicz.
  Pozdrawiam

  Polubienie

  • Ludzie naszego pokolenia Piotrze mieli okazję poznać te dawne, ale wciąż skuteczne metody wychowawcze. Poznalismy co to dyscyplina i domowa zaradność. Musieliśmy uczestniczyć w życiu rodziny, aby jakoś współnie mogła załatwić zyciowe potrzeby i trwać. Teraz, gdybyśmy chcieli głosić tamte zasady to stalibyśmy się przykładami zacofania i rewanżyzmu.
   Dzisiaj nie wolno stosować niczego co może być uznane jako przemoc słowna, psychiczna, a nie daj Boże również fizyczna.
   Dokąd świat pędzi???

   Polubienie

 2. A mnie się czasem wydaje, że im więcej wiem o wychowaniu- tym mniej o tym wychowaniu wiem…nie zgadzam się jednak z poprzednikiem, że dyscypliną jest pasek.A wartości-tak, lecz zmieniają się one wraz z innymi przemianami.Przemiany te niosą wiele zagrożeń dla naszych dzieci. Więc- wróćmy do tradycji , do korzeni, do kultury polskiej. Ja właśnie jestem za:rodzina, szkoła, kościół- ale to trio też podległo wielkim zmianom…w rodzinie- brak czasu, w szkole- brak czasu na wych, nawet na nauczanie…w kościele też jest kryzys moralny no i co??? trzeba zacząć od przedszkola…Wychowywać, ale jak/ na pewno nie paskiem! Dobrocią i przykładem .

  Polubienie

  • Koreczku, czytając materiały o wychowaniu do wartości natytafiłem na taki gdzie wspomina się wieku wychowanka, który jeszcze jest podatny na wpływ wychowawcy. To jest granica 6 lat. Masz rację, że przedszkole jest najlepszym czasem na kształtowanie swiata wartości u dziecka. Pozostaje tylko pytanie:
   – Jakich wartości???
   Tu rodzice nie są jednorodni. Wychowując przez własny przykład muszą mieć świadomość tego, że :
   ” Dziecko jest jak mokry beton. Nawet liść się na nim odciśnie”.
   Masz zatem mnóstwo pracy, bo …”nasa pani powiedziała ze tak nie mozna”

   Polubienie

  • ~Piotr Opolski pisze:

   „Więc- wróćmy do tradycji , do korzeni, do kultury polskiej.”
   Nie zgadzasz sie ze mna a chesz do „korzeni”
   Te korzenie to zwrot Pani Matko i rózgi tez.
   Pozdro

   Polubienie

  • ~Kalergis pisze:

   Z tego trio chętnie wyrzuciłbym KK, który sprawia, że ludzie zamiast być zaradni i odnajdywać się w świecie (tym bardziej w takich czasach jak nasze, w dobie globalizacji) pielęgnują zabobony i zaściankowość. Uczmy dzieci się modlić zamiast pozwolić im w tym czasie na naukę języków obcych czy obcowanie z nowymi technologiami, pozwalajmy mnożyć uprzedzenia i rozpamiętywać historię zamiast budować nową rzeczywistość. Nie minie 100 lat i cała reszta świata nas zakrzyczy. Pracujemy w globalnych firmach (korporacjach), mamy znajomych na całym świecie, każdego „Janusza” stać dziś na wakacje za granicą i poznanie innych kultur, ludzi. Świat trzeba odkrywać. Tak jak samego siebie. Kajanie się przed obrazem w tym raczej nie pomoże. Sprawi tylko tyle, że ludzie będą się czuli gorsi, upodleni, mniejsi od największej siły jaka rządzi ich życiem czyli Boga, w którego niby wierzą a tak naprawdę maskują w ten sposób swoje słabości i brak zrozumienia otaczającego ich świata. Im więcej religii w szkołach tym gorzej dla rozwoju dzieciaków. Czy ludzie lobbujący za przymusową edukacją religijną naprawdę mają aż tak wąskie horyzonty?

   Polubienie

 3. – w zasadzie to nie jestem tak do końca pewna, czy powinnam zabierać głos, ale skoro już jestem…jakieś wewnętrzne ja każe szepnąć swoje trzy po trzy…. co do regułek, przykazów, wzorców ;owszem wszystko to piękne i mądre jak się czyta, w rzeczywistości ma trochę inną barwę… kościół swoje , szkoła swoje, no a rodzina?…rożnie to bywa // jest albo nie , często niepełna//… ale właśnie od rodziny, a właściwie od rodziców zależy jak zaczniemy formować ten nasz ,, mokry beton” , bo na tym etapie jeszcze da się formować.. jeżeli w domu wpoimy mu poszanowanie wartości drugiego człowieka, to w szkole zaprocentuje to szacunkiem do nauczyciela i przekazywanej wiedzy, że szkoła to nie ,, przechowalnia” gdy rodzice akurat są w pracy // dobrze wiemy, że część dzieci uczy się bo musi, bo takie prawo// … wejście w buntowniczą dorosłość, odbywa się poza naszym (rodziców) zasięgiem…. wśród rówieśników..pierwszy papieros, pierwsze piwo.. może nie zabraniajmy… oby nie za daleko, … przecież my też nie byliśmy idealni, też przechodziliśmy okres buntu… lepiej, czy gorzej ale żyjemy…. świat się nie zawalił… nie wychowujmy dzieci za pomocą nakazów i zakazów, bo wtedy tylko rodzi się nienawiść.. a Kościół i sprawa wychowania?, jestem osobą wierzącą( wierzę w 10 przykazań, nie w księży) , tak też staram się wychować dzieci i prowadzić je aż ( lub tylko) do sakramentu bierzmowania… potem w kwestii wiary pozostawiam wybór; rożnie to bywa…. czy zatem to moja porażka?..
  — a kwestia bicia…. no cóż, czasem lekki klapsik nie zaszkodzi ale czy pomoże?….. dawniej to i w szkole można było zarobić po łapkach // sama doświadczyłam, mimo , że odznaka wzorowego ucznia widniała na ,, fartuszku”// , a teraz, kim jest nauczyciel?… w podstawowej… tym co za dużo zadaje i wymaga, tym, co się uwziął i nie wiadomo dlaczego stawia jedynki…. bo w gimnazjum, to często już bywa nikim..powietrzem… może dopiero na studiach zaczyna się go cenić …
  — pewnie wyszło, że się wymądrzam, ale to są tylko wnioski matki, która wychowała i wychowuje swoje dzieci i nie wszyscy muszą się zgadzać, bo przecież każdy ma prawo do swojego zdania….
  — pozdrawiam i znikam, bo już tyle przestrzeni tu zajęłam…;) — ( za błędy przepraszam)

  Polubienie

 4. Aliku, starałem się wykazać zbierzność w podejściu do wartości wszystkich uczestników procesu wychowania. Podkreślenie treści listu Kościoła na III Tydzień wychowania miało na celu pokazanie przeciwnikom nauki religii w szkołach, przeciwnikom księży roli jaką wciąż KK spełnia. Kto może powiedzieć, ze ta inicjatywa nie ma znaczenia? Tyle się dzieje w świecie młodych, że to musi już budzić nieokój. Czy ta inicjatywa będzie mieć jakiś pozytywny skutek? Zobaczymy
  Pozdrawiam

  Polubienie

  • — tak już poza tematem…. prywatnie…. czegoś mi tu brakuje… szkoda , że komentujemy tylko my – dorośli, wiekowi ….. a chętnie bym poznała zdanie samego,, podmiotu” tych rozważań, czyli młodzieży… jak oni to widzą, czują… MOŻE KTOŚ…

   Polubienie

 5. Postanowiłem przytoczyć fragment wypowiedzi pani Teresa Porankiewicz-Bartkowiak w sprawie protestu wobec zmian w systemie edukacji jaka toczy się na Fb::

  Rodzina i więzy krwi. Tworzenie świadomości i tożsamości dzieci odbywa się w rodzinie, w której tworzy się wartościowe relacje międzyludzkie, dyskutuje, rozmawia, wsadza kij w mrowisko i inicjuje do pytania i dociekania. Ponadto jeszcze zależy mi na tym, żeby przekazać dzieciom świadomość przeszłych pokoleń, kim byli dziadkowie, pradziadkowe i prapra. Jakie są korzenie, jakie w rodzie były uprawiane zawody i gdzie mieszkali, jak żyli. Dzięki temu odkrywa się przeszłość, ale i swój możliwy potencjał, uśpione talenty. Dziękuję Kasiu, że zamieściłaś ten List Otwarty, pobudził mnie bardzo mocno do refleksji i dyskusji. Jak cień chodzi za mną przeczucie, że ogromnie ważne jest żeby oprócz przemyśleń i refleksji, płomiennych burzliwych dyskusji i odezw, szło zwykłe działanie. Zwykłe, czyli dwa ruchy ręką, żeby przytulić dziecko, jeden ruch nogą, żeby porozmawiać z wnukiem, trzy ruchy ręką po klawiaturze, żeby spisać historię rodu, kilka ruchów szczęką, żeby ją opowiedzieć dzieciom i wnukom…a pamięć o przodkach może sprowadzać się również do zwykłego odwiedzenia miejsc gdzie mieszkali przodkowie, spróbowania tego, co robili (praca na roli, przędzenie nici, dzień w gospodarstwie czy inne różne), bo kurcze, oni żyją w nas.

  Polubienie

 6. Nie ma komentarzy więc jeszcze dodam tekst złapany w Necie:

  Policja w Houston USA zredagowała 10 przykazań dla rodziców:
  1. Od wczesnych lat należy dziecku dać wszystko, czego tylko zapragnie.
  2. Należy śmiać się z jego grubiańskich i nieprzyzwoitych słów. Będzie się uważać mądre i dowcipne.
  3. Należy je odgradzać od wszelkich wpływów religijnych. Żadnej wzmianki o Bogu. Nie posyłać na religie, nie nakłaniać do kościoła.
  Gdy dorośnie, samo wybierze sobie religię i światopogląd.
  4. Nie wolno mówić dziecku, że postępuje zle. Nigdy! Biedactwo gotowe nabawić się kompleksu winy. A co będzie, gdy zaaresztują go np. za kradzież samochodu? Ile się nacierpi w przekonaniu, że całe społeczeństwo go prześladuje.
  5. Konsekwentnie róbcie wszystko za dziecko: gdy porozrzuca dookoła siebie rzeczy, sami podnieście i połóżcie na swoim miejscu. W ten sposób nabierze przekonania, że odpowiedzialność za to co robi, spoczywa nie na nim , lecz na otoczeniu.
  6. Pozwalajcie dziecku wszystko czytać, wszystko oglądać w telewizji, wszystkiego próbować. Tylko w taki sposób nabierze doświadczenia, i pozna, co jest dla niego dobre a co złe.
  7. Kłóćcie się zawsze w jego obecności. Gdy wasze małżeństwo się rozleci, dziecko nie będzie zszokowane.
  8. Dawajcie mu tyle pieniędzy, ile zechce. Niech nie musi zarabiać. Byłoby rzeczą tragiczną, gdyby musiało się męczyć, tak jak wy kiedyś.
  9. Zaspokajajcie wszystkie jego życzenia. Niech odżywia się jak najlepiej, używa trunków , narkotyków, ma wszystkie wygody. Gdyby odczuwało jakiś brak, nie będzie sobą, stanie się człowiekiem nerwowym , obdarzonym kompleksami.
  10. Stawajcie zawsze w obronie dziecka. Obojętnie z kim wpadnie w konflikt – policją, nauczycielami czy sąsiadami. Nie wolno dopuszczać, by ktoś zrobił mu krzywdę; tylko ono może bezkarnie krzywdzić innych – poczynając od babci, kolegów itp.
  Jeżeli mimo tylu dowodów waszej miłości dziecko wam się uda i nie wyrośnie z niego chuligan, to nie wińcie samych siebie.
  Zrobiliście wszystko, żeby je zepsuć.

  Polubienie

 7. — no tak… wybrałabym pewnie kilka, ale skoncentruję się tylko na 10… po cóż szukać daleko…. gdy na jednym z zebrań szkolnych powiedziałam wychowawczyni mojej córki ;,, znam dobrze swoje dziecko i wiem , że nie jest aniołem , i jeżeli zrobiła coś bardzo głupiego, to powinna ponieść konsekwencje, nawet jeżeli to będzie miało wpływ na jej ocenę z zachowania”…– ,, ciało pedagogiczne // w wieku trochę starszym od córki// skwitowało tylko lekkim ironicznym uśmiechem i słowami ..DZIWNA Z PANI MATKA….—– może powinnam zweryfikować pojęcia; wychowanie i odpowiedzialność…może ze mną coś nie tak…

  Polubienie

 8. Dziękuję za ten przykład . Pracując w szkołach srednich miałem okazję napatrzeć sie i nasłuchać do woli przy okazji zebrań z rodzicami i indywidualnych rozmów z rodzicami wzywanymi, aby inerweniowali u dziecka. Wiadomo było kto rządzi w domu i dyktuje jak ma się rodzic zachować wobec problemów i nauczycieli.
  Niestety…
  Już kedyś apelowałem: Więcej asertywności po stronie rodziców i dużo więcej empatii po stronie ich dzieci

  Polubienie

 9. ~Kalergis pisze:

  Uwielbiam, kiedy za wychowanie biorą się ludzie w sutannach. Ten artykuł jest strasznie zaściankowy i nie na czasie. Jak cała nauka kościoła zresztą. Nie twierdzę, że każdy powinien być złodziejem, zarozumiałym oszustem i egoistą ale….szkoła ani kościół nie uczą kompletnie niczego przydatnego w życiu. Żeby przeżyć i przetrwać trzeba wykazywać się też instynktem samozachowawczym, który nakazuje w pierwszej kolejności dbać o siebie, później o własną rodzinę a jeśli starczy czasu można zachować trochę miłości dla bliźnich. Czasy się zmieniają i są bardziej okrutne niż kiedyś. Bo jest więcej to wzięcia i mało czasu na czerpanie przyjemności z tego co mamy. Nadstawiając drugi policzek tylko marnujesz czas i niszczysz własną godność. To w kontekście wychowywania ludzi w duchu chrześcijaństwa. Co do młodzieży – jest prosty sposób jak młodego człowieka oduczyć narzekania, zwalczyć jego postawę roszczeniową i nauczyć pokory – masz dwie rączki to sobie radź jak potrafisz. Nie radzisz sobie? Trudno – naucz się sobie radzić. Splatanie bajek o tym jak się powinniśmy kochać i doceniać niczego nie zmieni dopóki młody człowiek nie zrozumie, że sam jest kowalem własnego losu. Jeśli się stoczy – trudno, widocznie nawet gdyby coś osiągnął to nie miał na tyle samozaparcia żeby to utrzymać. A jeśli się wybije z kolan to nie będzie potrzebował żadnych autorytetów. Sam sobie będzie autorytetem.

  Polubienie

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.