Smutna rocznica

Od pewnego czasu w mediach trwała nasilona kampania informacyjna na temat bestialskiego ludobójstwa dokonanego na Polakach zamieszkujących przed II Wojną Światową rejon Wołynia na Ukrainie. http://wiadomosci.onet.pl/kiosk/dzieci-wolynia,1,5559719,kiosk-wiadomosc.html Czytaj dalej