Bieda w naszej polityce ma się dobrze

Jestem słuchaczem Polskiego Radia, a zwłaszcza Programu I, gdzie dzisiaj szczególnie dużo mówiono o sprawach biedy. Jest to związane z obchodzonym dzisiaj Dniem Solidarności z Ubóstwem. Smutny to wątek i dający dużo do myślenia ludziom śledzącym coraz bardziej zglobalizowaną gospodarkę świata i rozumiejącym mechanizmy sprawiające, że bogatsi nadal się bogacą, a biedni stają się jeszcze bardziej biedni. Smutna jak zwykle jest naparzanka pomiędzy politykami pro rządowymi i opozycją o różnym zabarwieniu, gdy w atmosferze kłótni przekonują się, że jest coraz lepiej ( w porównaniu z ogarniętym kryzysem południem Europy, Azją, Afryką czy Ameryką Łacińską) podczas gdy opozycja twierdzi niezmiennie coś zupełnie odwrotnego. Jedynym dla mnie pozytywnym sygnałem ukazanym w słuchanych audycjach była informacja o działających w Polsce – nie z woli, czy z łaski tego, czy innego obozu politycznego kilku setek organizacji, fundacji, stowarzyszeń robiących to, co mieści się w pojęciu polityki społecznej. To one w sposób rzeczywisty pomagają ludziom będącym w potrzebie. Biedni mało się interesują tym, co jest na szyldzie, ani tym, czy dana placówka jest rządowa, samorządowa, społeczna, kościelna, czy jeszcze inna, jeśli tylko znajdą tam miejsce dla siebie i pomoc materialną oraz wsparcie duchowe. Przykładem takiego działania jest istniejąca już 10 lat w Polsce Fundacja imienia Siostry Małgorzaty Chmielewskiej wspomagającej dzieci w ich dążeniu do wiedzy (finansowanie biletu miesięcznego do szkoły). Wcześniej, przy jakimś materiale reklamującym bieliznę w stylu retro dla bogatych przeczytałem o prowadzonej przez Wspólnotę Fundację Chleb Życia szwalniach, przetwórniach owoców i o innych przedsięwzięciach dającym bezdomnym nie tylko możliwość choćby częściowego zarobienia na swoje utrzymanie, ale i zdobycie konkretnego fachu, a zatem i szansy na zmianę swego losu. Czytałem, słuchałem i byłem dumny z tego, że dzięki blogowej znajomości z Siostrą wiem znacznie więcej o tym, co Siostra czyni dla bezdomnych i biednych. Nie ma łatwo, ale działa, przygarnia bezdomnych, daje im to czego najbardziej im trzeba. Daje namiastkę domu, który jej podopieczni na różnych etapach ich burzliwego zwykle życia gdzieś potracili. Słuchając programu radiowego pomyślałem sobie:

– Jak wielu wpływowych ludzi mówi na temat biedy, wykluczenia, pogłębiającego się rozwarstwienia dochodów i o faktycznie już istniejącej przepaści pomiędzy najwyższymi i najniższymi dochodami, a jak niewielu przekuwa te wzniosłe słowa w czyn. A powiedziano przecież: Nie słowa się będą liczyć, ale czyny, bo … „coście uczynili jednemu z tych maluczkich…”

Gratuluję Siostrze niebywałych osiągnięć i życzę dużo zdrowia i jak najmniej przeszkód na obranej drodze.

Istnieje na szczęście bardzo dużo takich miejsc jak wspomniana tu Katolicka Wspólnota Chleb Życia i nie o to chodzi, aby je tu wymieniać i jakoś wychwalać za ich Solidarność z Ubóstwem jaką dzisiaj podkreślamy poprzez specjalnie ustanowiony dzień. Te wszystkie instytucje działające jako pozarządowe organizacje Non profit uzupełniają działania z zakresu polityki socjalnej państwa, a nawet wyręczają agendy państwowe dając rzeszom ludzi dotkniętych biedą szansę na przeżycie. I chwała im za to. Te kilkaset organizacji promując swoją działalność i na wszelkie sposoby wciągając nas wszystkich w akcję dobroczynności na rzecz ich podopiecznych dają nam szansę bycia dobrymi ludźmi. Coraz bardziej angażujemy się w tę akcję i tak jak możemy, to odpowiadamy na ich wezwanie, odpisując ten słynny 1 procent od należnego fiskusowi podatku PIT, biorąc udział w akcjach zbiórki, czy podsyłając w darze dla pensjonariuszy i podopiecznych tych stowarzyszeń żywność, czy inne potrzebne im dobra, jak choćby używana odzież. Możliwości jest wiele, a my jesteśmy przecież coraz bogatsi, coraz bardziej zasobni i coraz bardziej zorientowani na pomoc ludziom nie radzącym sobie z rzeczywistością życia w coraz bardziej drapieżnym kapitalizmie i nie radzącym sobie z innymi ludźmi, a często i z samym sobą. Popatrzmy jak pięknie rozwinęła się autentycznie nasza, polska inicjatywa– bez licencji z zachodu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jak pięknie rozwinęła się inicjatywa Szlachetnej Paczki . Jak ogromne obroty wykazują Banki Żywności które powstały po to, aby przeciwdziałać marnowaniu żywności oraz zmniejszać skalę niedożywienia w Polsce. To właśnie Banki organizują zbiórki żywności i inne akcje społeczne, współpracują z biznesem, samorządami i organizacjami pozarządowymi, aby pomagać ludziom, którzy tej pomocy potrzebują. I co ważne działają w dużej mierze przy udziale coraz liczniejszej armii wolontariuszy uczących się wielu pożytecznych umiejętności, które na pewno zaprocentują w ich karierze zawodowej, w życiu obywatelskim i rodzinnym.

Największa bieda jest widoczna w polityce partii opozycyjnych, dla których ludzie biedni stanowią (jak im się wydaje) łatwy kąsek, o który warto walczyć przy podziale  tortu zwanego elektoratem wyborców.

Już wkrótce spotkamy w supermarketach młodych wolontariuszy proszących o pozostawienie daru serca w przygotowanych koszach.

W kościołach zakupimy wigilijne świece, ze sprzedaży których Caritas sfinansuje wiele przedsięwzięć służących wyrównywaniu niezawinionych przez nikogo nierówności społecznych. Na pewno nie przejdziemy obojętnie obok tych inicjatyw. Pokażemy, że jesteśmy solidarni z innymi, którym może tak po ludzku mniej się poszczęściło?

 

PS.

Zapamiętałem sobie transkrypcję hasła pod jakim rozgrywany był konkurs „Dobroczyńca Roku”. Rozwinięcie tego hasła brzmiało:

Dobro czyń ca ły rok.

Jakoś tak inaczej brzmi, prawda?