Dlaczego potrzebujemy nauczycieli ?

   W miarę zbliżania się Dnia Edukacji Narodowej zacząłem zbierać opinie uczniów  oraz gromadzić różne informacje, które mógłbym wykorzystać do napisania kolejnego posta. Zadałem wielu uczniom to samo pytanie :
Gdyby przyszło uczniom pisać wielki zbiorowy list do wszystkich nauczycieli, to co byś dodał(a) od siebie do jego treści?
– Jak powinny wyglądać lekcje, aby spełnić ich cel edukacyjny i wychowawczy, przy dobrej atmosferze wynikającej z zaufania i wzajemnego szacunku
? Czytaj dalej