Ja, wolontariusz MPA

   Pozwólcie, że dzisiaj powrócę do poruszanego już na tym blogu tematu jakim jest bezinteresowna praca dla innych w ramach wolontariatu. Okazuje się, że w dobie wyścigu za pieniędzmi i zajmowaniem się tylko tym co przynosi korzyść, można jednak spotkać spore obszary odmiennego traktowania przez ludzi swojego czasu i wysiłku. Czytaj dalej