Jerzy Owsiak nauczycielem pierwszej pomocy przedlekarskiej

Kuba – uczeń kl. II TH zalicza na PO resuscytację krążeniowo-oddechową

 

   Pisałem o Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w niedzielę 11 stycznia gdy jeszcze trwał ten finał. Nie wspomniałem ani słowem o wkładzie J. Owsiaka w edukację młodych Polaków w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Otóż podjął On niezwykle ważny społecznie temat, z którym jestem związany od prawie 20 lat. Uczę między innymi przysposobienia obronnego w szkołach ponadgimnazjalnych. W programie PO jest właśnie pierwsza pomoc przedlekarska i to w wymiarze ok. 50 proc. materiału. Z tego co wiem, to w całym programie edukacji szkolnej jedynie ten przedmiot stawia tak duży nacisk na to, aby nauczyć społeczeństwo tych niezwykle potrzebnych umiejętności. Robi się coś w tym zakresie w programie szkoleń na prawo jazdy, na szkoleniach dla strażaków, czy dla służby BHP. Naturalne dla szkolenia warunki istnieją właśnie w szkole. To tu Jaś powinien się nauczyć tego, co Jan powinien umieć. Ja zacząłem uczyć tego przedmiotu w 1989 r. Każdy wie, co to były za czasy i jaki gwałtowny rozwój motoryzacji nastąpił wraz z uwolnieniem gospodarki od pętli limitów, zakazów i barier. Kto miał trochę odwagi i przedsiębiorczości ten wyjeżdżał na zachód, aby przywieźć sobie samochód. Jakie to były samochody, też każdy wie. Głównie takie, których w Niemczech, Francji czy krajach Beneluksu nie można było już zarejestrować, bo miały ponad 10 lat lub były rozbite w wypadkach. Dróg i parkingów nie budowano. Efekt – to rosnąca lawinowo ilość wypadków, w tym tych najcięższych kończących się śmiercią. Rocznie ginęło na naszych drogach 6 do 8 tysięcy osób, a 10 do 15 razy więcej było rannych. W tym czasie czytałem jakieś statystyki z badań przeprowadzanych we Wrocławiu, z których wynikało, że około 1 procent poszkodowanych miało szansę na pierwszą pomoc wyświadczoną mu przez współpasażera czy też przechodnia. Jeden na stu! Czy to nie tragiczny obraz panującej u nas znieczulicy społecznej? Gdyby dodać do tego ogromną liczbę ofiar wypadków domowych, wypadków na budowach, w zakładach pracy czy gospodarstwach rolnych, to potrzeba odmiany tego stanu stała się naprawdę potrzebą chwili. Wymyślano w szkołach podstawowych i w gimnazjach jakieś ścieżki międzyprzedmiotowe mające uczyć podstaw ratownictwa – tak jakby na marginesie biologii. Jak to u nas bywa cała para szła w gwizdek, bo nie miał kto tego uczyć, a jeśli znalazł się jakiś nawiedzony pasjonat to chwała mu za to. Kolejne reformy szkolnictwa nie wypracowały niczego nowego ponad to, co przedstawiłem. Kto mógł się zająć tym palącym i wstydliwym już wobec świata problemem? Któżby inny jak nie Jerzy Owsiak, który zakupił jakąś liczbę fantomów z pieniędzy Fundacji WOŚP i po przeszkoleniu ochotniczo zgłaszających się nauczycieli przekazywał je do szkół aby było na czym szkolić uczniów resuscytacji krążeniowo–oddechowej. Tak po ludzku nazywając: uczono dzieci po prostu udrożnienia dróg oddechowych, sztucznego oddychania, zewnętrznego masażu serca i wzywania pogotowia. Pomysł, aby edukację rozpocząć od małych dzieci nie jest nowy, bo wiele państw już tak zrobiło. Co jest nowe w temacie – to zabranie się za sprawę przez  faceta od hasła RÓBTA CO CHCETA. Nie MEN w swoich kolejnych kadrowych wcieleniach, a właśnie WOŚP. Za to też posypały się na niego gromy. Dzisiaj mamy już steki tysięcy przeszkolonych dzieci, które kiedyś wstąpią do szkół ponadgimnazjalnych i tu ugruntują swoją wiedzę. Póki co szkolimy uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie pomocy przedlekarskiej właśnie na lekcjach przysposobienia obronnego. Nie wiem jak to wygląda gdzie indziej, ale u mnie wszyscy uczniowie uczą się metodycznego postępowania ratowniczego od rozpoznania i zabezpieczenia miejsca wypadku, poprzez resuscytację krążeniowo-oddechową, aż do ułożenia w pozycji bezpiecznej, okrycia i towarzyszenia poszkodowanemu do chwili przyjazdu karetki. Ściśle według algorytmu postępowania ratowniczego wypracowanego przez Światową Radę Resuscytacji. Szkolenie sanitarne kończy sprawdzian jaki teraz właśnie przeprowadzam w klasach drugich LO i w technikach. Z takich zajęć pochodzą załączone zdjęcia. Uczniowie są niezwykle zainteresowani całą wiedzą paralekarską, jaką przy okazji szkolenia im przekazuję. Ucząc pierwszej pomocy powinienem bazować na wiedzy objętej przedmiotem przyroda czy biologia, jaką młodzież przyswoiła sobie we wcześniejszych etapach edukacji szkolnej. Tak się jednak składa, że ta wiedza chadza swoimi ścieżkami. Ponieważ większa część moich uczniów nie potrafi określić roli serca w organizmie i mechanizmu przenoszenia tlenu, to wytłumaczenie im skutków niedotlenienia mózgu przez 4-5 minut wymaga rozpoczęcia na nowo nauki anatomii i fizjologii poszczególnych organów – na co zwyczajnie nie mam czasu. Efekty szkolenia są więc wypadkową moich starań, ale i ambicji poszczególnych uczniów. Staram się jak najlepiej spełniać swoje obowiązki. Mam dzięki temu i ja swoje satysfakcje z tej orki na ugorze, w postaci dyplomów uznania dla moich uczniów biorących udział w zawodach ratowników PCK i dla mnie jako opiekuna Szkolnego Koła PCK.

               

           Moje ratowniczki na Rejonowych Zawodach Ratowników PCK

   Doceniam znaczenie edukacyjne i wychowawcze akcji szkolenia dzieci w zakresie ratownictwa podjętej przez J. Owsiaka i już żałuję, że ze względu na wiek nie doczekam luksusu pracy z uczniami choćby wstępnie przygotowanymi do udzielania pierwszej pomocy. Na ich wiedzy i praktycznych umiejętnościach wszyscy skorzystamy.