Genealogia – czyli skąd nasz ród ?

W czasie pobytu u Małgosi w Chicago uczestniczyłem w jej życiu domowym, ale nie tylko, bo również w jej życiu zawodowym. Pracowałem jako wolontariusz w bibliotece, której ona szefuje. Istnieje tam Towarzystwo Genealogiczne, którego członkowie jako wolontariusze oczywiście, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu w tej szczególnej dziedzinie wiedzy, jaką jest wiedza o swoich przodkach, udzielają zainteresowanym Amerykanom polskiego pochodzenia informacji o ich przodkach. Istnieje obecnie duże i stale rosnące zainteresowanie historią  swoich przodków. Nie tylko w USA Czytaj dalej